Az Ön adatainak biztonsága

A www.tunglerphoto.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) a Marketing4u Bt. (1147 Budapest, Jávorka ádám u 61.) (a továbbiakban: Elkapott Pillanatok Fotóstúdió) üzemelteti. A  www.elkapottpillanatok.hu az alábbi adatvédelmi és -kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatot teszi közzé, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. A  www.elkapottpillanatok.hu az olvasói által megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.


Nyilatkozatunk összeállításakor különös tekintettel vettük figyelembe a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során. Az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről. A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezéseket.


A  weboldal a látogatóra vonatkozó egyedi adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával fogja egyéb célokra felhasználni, illetve harmadik fél számára kiadni.

Jelen közleményünk célja, hogy online szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára - bármiféle megkülönböztetés nélkül – biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Azok részére, akik személyes adataik megadták és azok kezelésére, használatára cégünket felhatalmazták, kérelmükre a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben ajánlatainkkal, hírleveleinkkel megkeressük, kérjük, jelezze nekünk!

A weboldalon található minden írásos és képi anyag a Marketing4u Bt. tulajdonát képezi. Ezen anyagok szabadon másolhatók és felhasználhatók mindaddig, amíg a felhasználó a napi 10.000,-Ft-os azaz tízezer forintos napidíjat megfizeti. A díj cikkenként és képenként értendő!